Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası D) Ceza hükmü hukuk mahkemesinin bir hükmüne dayandırılmış olup da buhüküm kesinleşmiş diğer bir hüküm ile ortadan kaldırılmış ise. C) Davanın esasını çözüp de mahkûmiyet dışındaki hükümlere ilişkin ise,aleyhte sonuç doğurmaz ve yeniden yargılamayı gerektirmez. (4) Hüküm yalnız sanık tarafından veya onun lehine Cumhuriyet savcısıveya 262 nci maddede gösterilen kimselerce temyiz edilmişse, […]

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Read More »